пользОВательское соглашение

договор публичной оферты

Договір публічної оферти

1. Загальні положення.

Інтернет-магазин https://handymarket.com.ua (далі – Продавець), публікує даний договір, що є публічним договором-офертою (далі Договір) і має відповідну юридичну силу, про продаж товарів, представлених на офіційному інтернет-сайті Продавця на адресу як фізичних, так і юридичних осіб (далі Покупець).

У відповідності зі статтями 633, 641, 642 Цивільного Кодексу України (далі – ЦКУ) та Правилами продажу товарів поза торговельними або офісними приміщеннями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 №103, даний документ є офертою, а факт вчинення Покупцем замовлення, в усній (по телефону) або письмовій (через сайт або електронну пошту) формі, та отримання даного замовлення Продавцем – є повним та безумовним прийняттям даного публічного договору та інформації, викладеної на сайті.

Використання послуг і придбання товарів, послуг інтернет-магазином https://handymarket.com.ua передбачає згоду особи, яка користується послугами або купує товар з правилами, термінами, обмеженнями та іншими умовами співпраці, викладеними в цьому документі.

Приймаючи цей договір, Покупець підтверджує, що:

* на момент купівлі товару йому виповнилося 18 років;

* інформація, яка надається при замовленні товарів або послуг, що є правильною і актуальною;

* надана контактна інформація може бути використана з метою інформування про зміни в роботі, акційні пропозиції або іншої інформації, пов'язаної з діяльністю продавця.

У цій угоді, якщо контекст не вимагає іншого, нижченаведені терміни мають слід тлумачити наступним чином:

«Оферта» – публічна пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній та юридичній особі, з метою укласти договір купівлі-продажу, на умовах, зазначених в Договорі.

«Товар» – перелік найменувань асортименту, представлений на офіційному сайті Продавця, але не обмежується лише сайтом.

«Продавець» – компанія, що реалізує Товар, представлений в інтернет-магазині, але не обмежується лише сайтом.

«Покупець» – фізична або юридична особа, вступили в договірні відносини з Продавцем на умовах, зазначених в Договорі.

«Акцепт» – повне й беззастережне прийняття Покупцем умов Договору.

«Замовлення» – окремі позиції з асортиментного переліку Товару, зазначені Покупцем при розміщенні заявки на інтернет-сайті Продавця або замовлені будь-яким іншим способом.

«Кур'єрська доставка» – безпосередня передача товару від продавця до Покупця незалежним підрядчиком, який надає послуги Продавцю згідно з окремим укладеним договором. Продавець не здійснює самостійно доставку товару.

«Інтернет-магазин» – веб-сторінка продавця https://handymarket.com.ua

2. Предмет договору.

2.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується оплатити та прийняти Товар на умовах даного Договору.

Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, у тому числі:

- добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;

- самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;

- оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;

- обробка та доставка замовлення Покупцю у власність на умовах цього Договору.

3. Порядок оформлення замовлення

3.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на Сайті Інтернет-магазину і наявний у наявності.

3.2. Кожна позиція може бути представлена у замовленні в будь-якій кількості.

3.3. При відсутності товару на складі, Менеджер компанії зобов'язаний поінформувати Покупця (по телефону або через електронну пошту).

3.4. При відсутності товару Покупець має право замінити його товаром аналогічної моделі, відмовитися від даного товару, анулювати замовлення.

4 Порядок оплати замовлення

4.1. Оплата товарів та послуг інтернет-магазину https://handymarket.com.ua здійснюється у національній валюті України згідно з цінами і тарифами, встановленими на момент придбання товарів чи отримання послуг.

4.3 Оплата товарів та послуг інтернет-магазину https://handymarket.com.ua здійснюється у відповідності з розділом «доставка та оплата», опублікованому на сайті https://handymarket.com.ua. Оплата зараховується лише за умови дотримання порядку, опублікованому на сайті. 

4.4. В разі не оплати, неповної або несвоєчасної оплати інтернет-магазин https://handymarket.com.ua залишає за собою право ненадання товару, призупинення або повного невиконання взятих на себе зобов'язань і при цьому не несе відповідальності за можливі наслідки такого рішення/дій.

4.5. Товари і послуги гарантуються і надаються тільки за фактом отримання оплати інтернет-магазином https://handymarket.com.ua. До моменту отримання оплати інтернет-магазин не несе ніяких зобов'язань перед Покупцем товарів і послуг, замовлених Продавцем.

4.6. При безготівковій формі оплати обов'язок Покупця щодо сплати вартості товару вважається виконаним з моменту зарахування відповідних грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця.

5 Умови доставки замовлення

5.1. Доставка товарів, придбаних в Інтернет-магазині, здійснюється до складів транспортних компаній, де і здійснюється видача замовлень.

5.2. Разом з замовленням Покупцю надаються документи згідно законодавства України.

6 Права та обов'язки сторін:

6.1. Продавець має право:

- в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.

6.2. Покупець зобов'язаний:

- своєчасно оплатити і отримати замовлення на умовах цього договору.

- обов'язково перевірити товар в присутності представника компанії-перевізника та в разі виявлення пошкодження товару або пошкодження упаковки разом з недостачею товару, зафіксувати це разом з представником компанії-перевізника. 

6.3. Покупець має право:

- оформити замовлення в Інтернет-магазині;

- оформити електронний договір;

- вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

7 Відповідальність сторін

7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

7.2. Продавець не несе відповідальності за:

- змінений виробником зовнішній вигляд Товару;

- за незначне невідповідність кольорової гами товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно за різної колірної передачі моніторів персональних комп'ютерів окремих моделей;

- за зміст і правдивість інформації, що надається Покупцем при оформленні замовлення;

- за затримки та перебої в наданні Послуг (обробки замовлення і доставку товару), які відбуваються з причин, які знаходяться поза сферою його контролю;

- за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;

- за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логін та пароль третім особам;

7.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном перебувало інша особа) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи моральним засадам моральності.

7.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов даного договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно перешкоджають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і відвернути розумними способами.

7.5. Сторони докладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

8 Інші умови

8.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни в цей договір за умови попередньої публікації його на сайті https://handymarket.com.ua

8.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.

8.3. Покупець несе відповідальність за достовірність зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцеві свою згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «ПРО захист персональних даних».

8.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти)

8.5. Фактичною датою електронного угоди між сторонами є дата прийняття умов, у відповідності зі ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію»

8.6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

8.7. Інформація, що надається Покупцем є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків та ін.

9 Порядок повернення товару належної якості

9.1. Повернення товару в Інтернет-магазин провадиться відповідно до чинного законодавства України.

9.2. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться за рахунок Покупця.

9.3. При поверненні Покупцем товару належної якості, Інтернет-магазин повертає йому сплачену за товар грошову суму за фактом повернення товару за вирахуванням компенсації витрат Інтернет-магазину пов'язаних з доставкою товару Покупцю.

9.4. Продавець, керуючись чинним законодавством, має право просити Покупця при обміні/поверненні Товару надати відповідні заяви за тією формою та у тому вигляді, в якому цього потребує Продавець та чинне законодавство. У разі відмови Покупця надати таку заяву, Продавець має право розцінити це як відмову Покупця від обміну/повернення Товару.

10 Порядок повернення товару неналежної якості або не того товару, що замовлявся

9.1. Якщо Покупець отримав не той товар, який замовляв, такий товар повертається за рахунок Продавця. 

9.2. Якщо Покупець отримав товар із суттєвими вадами, що виникли з вини Продавця чи Виробника, такий товар повертається за рахунок Продавця.

10 Строк дії договору

10.1. Електронний договір вважається укладеним з моменту отримання особою, яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції у порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України "Про електронну комерцію".

10.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірвано за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару шляхом повернення коштів.

10.3. Сторони мають право розірвати даний договір в односторонньому порядку, у разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках, передбачених чинним законодавством України.